Inleiding
42functions verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van 42functions en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
42functions verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
42functions behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 42functions verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de 42functions-nieuwsbrief en bij een bezoek aan 42functions evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van 42functions dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of 42functions hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@42functions.nl of 42functions, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen. 42functions verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website 42functions.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van 42functions beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat 42functions na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. 42functions gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de 42functions website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:

WordPress cookie Doel Opslagperiode
WordPress_logged_in Indien een gebruiker inlogt op het administratiedeel van de 42functions website, worden cookies geplaatst om dit mogelijk te maken. Eén cookie gaat na of cookies werken en geaccepteerd worden. De tweede cookie slaat op wat de voorgaande pagina is (referrer). Als deze pagina al een keer bezocht is (gecachte of ongecachte informatie), duur het minder lang om de pagina te laden.Het laatste cookie slaat versleuteld de ingelogde status op. Dit zorgt dat u uw scherm kunt sluiten, maar dat u bij volgend bezoek nog steeds bent ingelogd. WordPress_logged_in, sessie

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics cookies Doel Opslagperiode
__utma, __utmb, __utmc, __utmz Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt 42functions inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan 42functions de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. 42functions kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op deze pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier. __utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update
Facebook cookies

actc_user, datr,lu, p, presence, s, sub, xs Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via 42functions cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de 42functions website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. actc_user, sessiedatr, sessie
lu, 2 jaar
p, sessie
presence, sessie
s,sessie
sub, sessie
xs, sessie
Twitter cookies

_twitter_sessguest_id, k, original_referer 42functions plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de 42functions website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft. _twitter_sessguest_id, sessie
twee jaark, 6 dagen
original)referer, sessie

Beveiliging
42functions heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van 42functions zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. 42functions kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van 42functions, dan kunt u deze richten aan 42functions, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen, tel: 030 – 80 80010 of per e-mail:info@42functions.nl

Wijziging van Privacy Statement
42functions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 42functions adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

mei 2012