User Experience Design houdt zich, simpel gezegd, bezig met hoe bezoekers omgaan met een website. Daarbij wordt gekeken naar de doelen die de bezoeker kan bereiken op een website (bijvoorbeeld een artikel lezen, een product aanschaffen of een artikel delen) en hoe het de bezoeker gemakkelijk word gemaakt deze doelen te bereiken.

User Experience Design omvat zowel de plaatsing van elementen, het visuele design van elementen en de manier waarop bezoekers met de elementen kunnen omgaan (interactie).

Doelen en waarden van de opdrachtgever met betrekking tot de doelgroep worden gecombineerd in een use case scenario, waarin de belangrijkste doelen voor de bezoeker worden bepaald en het pad vanaf het aankomen op de website tot het bereiken van de doelen word uitgelicht.

Op basis van deze informatie wordt er een wireframe gemaakt, waarin gedetailleerd word weergegeven op welke pagina’s welke elementen komen te staan en welke pagina’s aan elkaar linken met het doel het zo gemakkelijk mogelijk te maken om zijn/haar doelen te bereiken (een optimale user experience). In een wireframe worden ook de belangrijke interacties tussen de bezoeker en elementen bepaald.

Een wireframe vormt de basis voor een visueel design.